Adam Douglas

The Beauty & The Brawn

BIOGRAPHY


NORSK

Adam Douglas er 36-åringen den "ukjente" vinneren av Stjernekamp. Men langt fra et ubeskrevet blad for de som er interessert i blues og soul. Det sies at han har spilt på enhver brun kneipe i det ganske land. Selv sier han at han har spilt "endel". Han underdriver. Han sier at han er "ganske interessert i gitar", mens de som har hørt ham spille vil påstå at han er blant de beste i landet. Adam Douglas er en uamerikansk nordmann.

Han er oppvokst i Oklahoma, bodd i Chicago og Minneapolis. Han nærmest ramlet inn på en scene da han var åtte år og har siden ikke sett seg tilbake. Adam Douglas er en spellemann i ordets rette forstand. Musikken hans handler om å spille for folk. Om øyeblikkene som skjer på scenen, og om øyeblikkene som skjer i møtet med publikum.

- Jeg øver minst mulig, fordi jeg vil oppleve energien i øyeblikket. Jeg har alltid likt å være den dårligste i rommet. Det beste jeg vet er å være omgitt av folk som er bedre enn meg, så jeg prøver alltid å plukke de beste musikerne jeg kan og henge meg på dem, sier han.

 

Det var først høsten 2017 at Adam Douglas skulle ta steget ut av undergrunnen og inn i de tusen hjem. Hver lørdag løste han nye musikalske utfordringer i Stjernekamp, og endte opp med å vinne hele konkurransen.

En ting som skilte Adam fra tidligere vinnere er at han sang sin egen låt i finalen, og vant ikke gjennom å tolke andre sjangere men ved å være seg selv.

- Det var det folk likte. Jeg er veldig ærlig. Alltid. Jeg prøver ikke å være noen andre enn meg. Jeg er bare Adam Douglas, kanskje med en ny hatt iblant.

 

LANG BIO

PRESSEBILDER

 


ENGLISH

Adam Douglas is 36 years old, the "unknown" winner of Stjernekamp. But far from an blank page for those interested in blues and soul. It is said that he has played on any brown knee in the whole country. He even says he has played "some". He undermines. He says he is "quite interested in guitar", while those who have heard him play will claim to be one of the best in the country. Adam Douglas is a not a typycal American living in Norway.

He is raised in Oklahoma, living in Chicago and Minneapolis. He hit the stage when he was eight years old and has not looked back. Adam Douglas is a playmaker in the correct sense of the word. His music is about playing for people. About the moments that are happening on the stage and about the moments that happen in the meeting with the audience.

- I practice as little as possible because I want to experience the energy of the moment. I have always liked to be the worst in the room. The best thing I know is to be surrounded by people who are better than me, so I always try to pick the best musicians I can and hang on to them, "he says.

It was only in the fall of 2017 that Adam Douglas would step out of the shadow and into the thousand homes. Every Saturday he solved new musical challenges in Stjernekamp, and ended up winning the entire competition.

One thing that separated Adam from former winners is that he sang his own song in the final and did not use to interpret other genres but always was himself.

- That's what people liked. I am very honest. Always. I try not to be anyone other than me. I'm just Adam Douglas, maybe with a new hat sometimes.

 


Copyright © Adam Douglas 2017
All rights reserved.